ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

სტაჟირება დასაქმება

11/08/2017 2017 წლის 7 ნოემბერს ჰაიდელბერგ ცემენტი -ის წარმომადგენლები შეხვდნენ ფაკულტეტის სტუდენტებს. სტაჟირებისა და შემდგომი დასაქმების მიზნით სტუდენტებს დაურიგდათ სააპლიკაციო ფორმები. კონკურსის შემდგომ ფაკულტეტის სტუდენტების ნაწილი სტაიჟირებას გაივლის ჰაიდელბერგ ცემენტი -ის საწარმოებში.

სიახლეებში დაბრუნება