ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

ავტორიზაციის სხდომა

12/06/2017 2017 წლის 1 დეკემბერს გაიმართა ავტორიზაციის სამუშაო ჯგუფის სხდომა. სხდომაზე განიხილეს: ფაკულტეტის Web გვერდის მოდერნიზაციის: დამსაქმებლებიდან მრჩეველთა საბჭოს (Advizor rord) და უსართხოების მონიტორინგიის კომისიის შექმნის; პრაქტიკის; სტარატეგიული განვითარების გეგმის  საკითხებ 

სიახლეებში დაბრუნება