ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

ვორქშოფი

03/05/2018

2018 წლის 26 თებერვლიოდან 1 მარტამდე, სტუ-ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე, მიმდინარეობდა გაეროს სამრეწველო განვითარების ორგანიზაციის ენერგიის მართვის სისტემების და ISO 50001-ის ვორქშოფი

გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO), საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან პარტნიორობით, მდგრადობის და ტურიზმის ავსტრიის ფედერალური სამინისტროს დაფინანსებით, საქართველოს ტენიკურ უნივერისტეტთან ერთად, ახორციელებს პროექტს "სასათბურე აირებისა გამოყოფის შემცირება საქართველოს სამრეწველო სექტორში გაუმჯობესებული ენერგოეფექტურობის საშუალებით".

 


სიახლეებში დაბრუნება