18 ივნ

სიახლე

უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლების შემუშავების, განახლებისა და დამტკიცების შესახებ
22 მაი

კონკურსი

ცხადდება კონკურსი!

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ექსპერტთა შერჩევის მიზნით.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებათ, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს: https://www.jobs.ge/ge/?view=jobs&id=219009&fbclid=IwAR3llWjsC1igXojh39vdEdXquu16i047zKfvcUwBIGRhyQFMQcR7mz9b0U4
19 მაი

აკრედიტაციის სახელმძღვანელო

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სახელმძღვანელოს მიზანია,
დაეხმაროს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს უკეთ გაიგონ აკრედიტაციის
სტანდარტების მოთხოვნები.
სახელმძღვანელო შეგიძლია იხილოთ შემდეგ ბმულზე >>>>>სახელმძღვანელო<<<<
ყველა სიახლე

რეკომენდაციები

 
 

საგანმანათლებლო პროგრამების შედგენის რეკომენდაციები


სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის)  განხილვისა და დამტკიცების წესი

სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემოწმების რეკომენდაცია

სასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესი


სწავლება-სწავლის მეთოდები და შესაბამისი აქტივობები


Teaching-learning methods and relevant activities


МЕТОДЫ И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ


სტუდენტის ცოდნის შეფასების ფორმები, მეთოდები და კრიტერიუმები


The Forms, Methods and Criteria of Students’ Knowledge Evaluation


Формы, методы и критерии оценки студентов


პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების შედგენის რეკომენდაციები


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების კითხვარი