საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

23 აგვ

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები სამოქალაქო ინჟინერიაში

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები სამოქალაქო ინჟინერიაში - მიღწევები და პერსპექტივები
23 აგვისტო, 2018

საქართველოს ტექნიკური და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტების ინიციატივით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა, 2018 წლიდან, ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ახალი დარგი - სამოქალაქო ინჟინერია დაამატა, რაც სამომავლოდ შესაბამის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების განვითარების შესაძლებლობას იძლევა. 
ყურადღება 10 აგვ

ყურადღება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საყურადღებოდ! ცვლილება ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში
9 აგვისტო, 2018
სწავლება საზღვარგარეთ 02 ივლ

სწავლება საზღვარგარეთ

საბერძნეთის რესპუბლიკის სტიპენდიები

საბერძნეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოცხადა მიღება საქართველოს მოქალაქეებისათვის სასტიპენდიო პროგრამებზე 2018-2019 აკადემიური წლისათვის. 
სიახლე 01 ივლ

სიახლე

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, გეგმიური საავტორიზაციო პროცესი მიმდინარეობს
28 ივნისი 2018
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გეგმიურ საავტორიზაციო პროცესი ევროპულ სტანდარტებთან თავსებადი ავტორიზაციის ახალი სტანდარტებისა და პროცედურების მიხედვით
სიახლე 25 ივნ

სიახლე

სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება უმაღლესი განათლების მიმართულების ერთ-ერთ პრიორიტეტად დარჩება

მიხეილ ჩხენკელის თქმით, უმაღლესი განათლების კუთხით პრიორიტეტული ხარისხის გაუმჯობესება იქნება. შესაბამისად, გაგრძელდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების არაგეგმური მონიტორინგი და ავტორიზაციას, მხოლოდ მაღალი აკადემიური სტანდარტიის მქონე უმაღლესი სასწავლებლები მიიღებენ. აღნიშნულ პროცესში კი, ქართველებთან ერთად, ჩართულები იქნებიან ევროპელი ექსპერტები.
18 ივნ

ცვლილება

ცვლილება შევიდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №120/ნ-ში. „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №120/ნ ბრძანებით (სსმ, №163, 14/12/2010) დამტკიცებულ „მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალში“ (დანართი №4) განხორციელდა ცვლილებები და ჩამონათვალს დაემატა შემდეგი პროფესიული სპეციალიზაციები:
1. 090352 -ფარმაცია.
2. 090554 - საექთნო საქმე.
01 აპრ

ყურადღება

ცვლილებები შევიდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებებში

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის №65/ნ ბრძანებაში შევიდა ცვლილებები (იხილეთ ბმული ცვლილებებსა და სრულ ვერსიაზე)

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში შევიდა ცვლილებები. (იხილეთ ბმული ცვლილებებსა და სრულ ვერსიაზე)
06 მარტ

ვაკანსია

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს სტაჟიორების შესარჩევად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტაციის სამმართველოში, და ასევე ადამიანური რესურსების სამმართველოში.
დაინტერესებულმა პირებმა 2018 წლის 6-20 მარტის ჩათვლით, ვებგვერდი www.hr.gov.ge  -ს მეშვეობით უნდა ატვირთონ:
1. ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ან განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
2. CV ქართულ ენაზე;
3. 2 (ორი) რეკომენდატორის ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია.


დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს: http://eqe.ge/res/docs/167.pdf

გისურვებთ წარმატებებს!
20 თებ

ყურადღება

ცვლილება შევიდა სტუ-ს რექტორის 2016 წლის 28 მარტის N42 ბრძანებაში, კერძოდ, შეიცვალა დანართი 1, კომისიის შემადგენლობა. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული>>>
29 აგვ

ცვლილება

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში შევიდა ცვლილებები. (იხილეთ ცვლილებები და სრული ვერსია)

29 აგვ

ცვლილება

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის №65/ნ ბრძანებაში შევიდა ცვლილებები (იხილეთ ბმული ცვლილებებსა და სრულ ვერსიაზე)
18 აგვ

ყურადღება

ცვლილება შევიდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში.შეიცვალა მე-40 მუხლის მე-10 პუნქტი:
„10. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენის გზით 2017 წელს დამატების მიზნით საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ თვითშეფასების ანგარიშის ცენტრში წარმოდგენა განხორციელდეს 2017 წლის 1 აგვისტოდან 30 ნოემბრის ჩათვლით. ბრძანების სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე.
16 მაი

ყურადღება! ცვლილებაა

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში2017 წლის 5 მაისს შევიდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. თქვენ შეგიძლიათ გააქტიურებულ მისამართზე იხილოთ ცვლილებები და ასევე  ბრძანების ბოლო ვერსია სრულად 
13 მარტ

ყურადღება

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში შევიდა შემდეგი ცვლილება:
მე-40 მუხლის მე-9 პუნქტის შემდეგ დაემატა მე-10 პუნქტი:
„10. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენის გზით 2017 წელს დამატების მიზნით საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ თვითშეფასების ანგარიშის ცენტრში წარმოდგენა განხორციელდეს 2017 წლის 7 მარტიდან 28 აპრილის ჩათვლით.
19 ივლ

ყურადღება

„ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №120/ნ ბრძანებით (სსმ, №163, 14/12/2010) დამტკიცებულ „მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციებისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალში“ (დანართი №4) განხორციელდეს ცვლილება და: 1. 040103 ქვედარგი/სპეციალიზაცია „კომპიუტერული ინჟინერია“ ამოღებულ იქნეს; 2. 0417 დარგი/სპეციალობის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 0418 დარგი/სპეციალობა: „0418 - კომპიუტერული ინჟინერია“.
21 მარტ

ყურადღება

მ/წ 19 თებერვალს შევიდა ცვლილებები შემდეგ კანონებში: 
1. უმაღლესი განათლების შესახებ.ამ ეტაპზე ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ცვლილებებია: 561-ე მუხლის მე-2 პუნქტი (ამოქმედდეს 2016 წლის 1 სექტემბრიდან) და მე-3 პუნქტი; 562-ე მუხლის მე-2 და მე-5 პუნქტები; 564-ე მუხლს დაემატა მე-4 პუნქტი; 66-ე მუხლის 1-3 პუნქტები, ამავე მუხლს დაემატა 31 – 33 პუნქტები; 77-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ამოღებულია.
 2. განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“. შევიდა შემდეგი ცვლილებები: მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი; მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტი და დაემატა 21 პუნქტი(ამოქმედდეს 2016 წლის 1 სექტემბრიდან); მე-11 მუხლის პირველი, მე-4- მე-6 პუნქტები; მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტი; მე-15 მუხლის პირველი პუნქტი, დაემატა მე-4 პუნქტი; მე-16 მუხლი; მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტი; 22-ე მუხლის 1-3 პუნქტები, დაემატა 31-34 პუნქტები; 23-ე მუხლის პირველი პუნქტი, დაემატა მე-4 პუნქტი; კანონს დაემატა IV1თავი (ამოქმედდეს 2016 წლის 1 სექტემბრიდან); დაემატა 322 მუხლი. 
3. პროფესიული განათლების შესახებ“. მე-14 მუხლს დაემატა „ზ“ ქვეპუნქტი; შეიცვალა 201 მუხლის 11 პუნქტი. ზემოაღნიშნული ცვლილებები (კანონების ბოლო რედაქციები) შეგიძლიათ იხილოთ ბმულების საშუალებით.
01 მარტ

სიახლე

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010

წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში შევიდა შემდეგი ცვლილებები:
1. პირველი პუნქტით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის დებულების“ (დანართი №1) 30-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შემდეგ
დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 პუნქტი:

„31. საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილ პროფესიულ
საგანმანათლებლო პროგრამას, შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
ჩარჩო დოკუმენტში ცვლილების შემთხვევაში, ვალდებულია ცენტრს ცვლილების
განხორციელებიდან 2 კვირის ვადაში წარუდგინოს ინფორმაცია ამ ცვლილებიდან
გამომდინარე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისა და
ავტორიზაციის სტანდარტების დაკმაყოფილების შესახებ, ასევე ასახოს ეს ინფორმაცია
თვითშეფასების წლიურ ანგარიშში.”.

2. მე-2 პუნქტით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
საფასურის“ (დანართი № 2) მე-2 მუხლს მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი
შინაარსის მე-5 პუნქტი:

„5. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე
შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების თვითშეფასების
ანგარიშის წარდგენის გზით 2016 წელს დამატების მიზნით, საგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ თვითშეფასების ანგარიშის ცენტრში წარმოდგენა
განხორციელდეს 2016 წლის 1 მარტიდან 5 მარტის ჩათვლით. აღნიშნულ პერიოდში ამ
დანართის პირველი მუხლის 41 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფასური დაიფარება
სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისათვის „საქართველოს
2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გამოყოფილი
ასიგნებებიდან.”.

სიახლეები 1 - 20 სულ 32
პირველი | წინა. | 1 2 | შემდეგი | ბოლო ყველა