სწავლება საზღვარგარეთ

სწავლება საზღვარგარეთ 02-07-2018 საბერძნეთის რესპუბლიკის სტიპენდიები

საბერძნეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოცხადა მიღება საქართველოს მოქალაქეებისათვის სასტიპენდიო პროგრამებზე 2018-2019 აკადემიური წლისათვის. დაინტერესებულმა პირებმა სააპლიკაციო განაცხადი მოთხოვნილ დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარადგინონ საქართველოში საბერძნეთის რესპუბლიკის საელჩოში არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 13 ივლისისა.

დამატებითი ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამებთან დაკავშირებით და სააპლიკაციო ფორმა ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/georgia.html


სიახლეებში დაბრუნება