არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

31 მაი

ERASMUS+ პროგრამის პროექტი

“ეკო - ხელშეწყობა - ინოვაციური ბიზნეს-მოდელის განვითარება სამასპინძლო ინდუსტრიის მცირე და საშუალო ბიზნესში”
26 აპრ

საპროექტო დავალება დამოუკიდებელი მუშაობისთვის:

COMMUNITY HEALTHCARE“ - საზოგადოებრივი ჯანდაცვა.
26 აპრ

სტუდენტური არქიტექტურული კონკურსი

"ქაღალდის (ვირტუალური) არქიტექტურა" თემაზე: არქოტექტურა დისტანციური ურთიერთობისთვის;
10 აპრ

Fwd: Международный архитектурно-художественный фестиваль

"Золотая АрхИдея" 2020 _изменения в проведении фестиваля
17 მარტ

«Modern Movement of Science»

Идет прием материалов на участие в X Международной
научно-практической интернет-конференции

სიახლეები 1 - 20 of 383