ფაკულტეტის კურსდამტავრებულების წარმატება

12/25/2018 ფაკულტეტის კურსდამტავრებულების წარმატება საერთაშორისო კონკურსზე - არქიტექტურული პრემია 2018

 2018 წმის 25 დეკემბერი.

არქიტექტურული პრემია 2018 ნომინაცია „საზოგადოებრივი ინტერიერი(რეალიზებული)“ გაიმარჯვეს არქტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის კურსდამტავრებულებმა ნინი ჭანტურიამ და ლუკა ჩაგანავამ  პროექტში „ვინერია“ 


 

სიახლეებში დაბრუნება