წინა მოსამზადებელი ტურნირი ბილიარდში.

წინა მოსამზადებელი ტურნირი ბილიარდში.
07/09/2018