28 მაი

ფასიანი სტაჟირება

ქ.რუსთავში არსებული, ელექტროტექნიკური კომპანია "რეტკო", აცხადებს ანაზღაურებად სტაჟირებას (III ნაკადი) შემდგომი დასაქმების პრესპექტივით, ენერგეტიკისა და ელექრტოინჟინერიის სპეციალობის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის.
11 მარტ

დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა

2020 წლის 5 მარტს ჩატარდა ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი დავით გურგენიძე, ვიცე-რექტორი, პროფესორ ლევან კლიმიაშვილი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროფესორი კარლო კოპალიანი.
ყველა სიახლე

I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია / 1st International Scientific and Technological Conference

08/13/2019  ძვირფასო კოლეგებო, 2019 წლის 7 – დან 11 ოქტომბრამდე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (ქ. თბილისი, საქართველო) ჩატარდება I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“.

 

კონფერენციის ორგანიზატორები:

Ø საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

Ø ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტი „ხარკოვის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი“;

Ø საქართველოს ენერგეტიკის აკადემია;

Ø სს „თელასი“;

Ø სს „ენერგო პრო ჯორჯია“;

Ø სს „საქართველოს სახელმწეფო ელექტროსისტემა“;

Ø შპს „მონტაჟ ჯორჯია“;

Ø შპს „ელ ინდასტრი ჯორჯია“.

 

კონფერენციის პროგრამის ძირითადი მიმართულებები:

Ø ელექტროენერგეტიკური სისტემები და კომპლექსები;

Ø ელექტრომექანიკური სისტემები;

Ø ელექტრომოხმარების ტექნოლოგიები;

Ø ძალური ელექტრონიკა;

Ø ენერგოეფექტიანობა და განახლებადი ენერგიის წყაროები;

Ø ენერგო-რესურსების დამზოგავი ტექნოლოგიები ენერგეტიკაში;

Ø ინფორმაციული და ციფრული ტექნოლოგიები ენერგეტიკაში;

Ø ენერგეტიკის ეკონომიკა, მენეჯმენტი, მართვა, რეგულირება;

Ø ეკოლოგია და გარემოს დაცვა;

Ø სპეციალისტების მომზადება ენერგეტიკის მიმართულებით.

საორგანიზაციო კომიტეტის პრეზიდიუმი

არჩილ ფრანგიშვილი, კონფერენციის თავმჯდომარე

სტუ-ს რექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, (საქართველო)

ევგენი სოკოლი, კონფერენციის თანათავმჯდომარე

ნტუ „ხპი“-ის რექტორი, უკრაინის მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი (უკრაინა)

რევაზ არველაძე, კონფერენციის თანათავმჯდომარე

ტ.მ.დ., პროფესორი, საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი, (საქართველო)

ვლადიმერ კლეპიკოვი, კონფერენციის თანათავმჯდომარე

ტ.მ.დ., პროფესორი, უკრაინის ინჟინერ-ელექტრიკოსთა ასოციაციის პრეზიდენტი (უკრაინა)

გია არაბიძე, კონფერენციის თანათავმჯდომარე

ტ.მ.დ., პროფესორი, სტუ-ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანი,

(საქართველო)

ბადურ ჭუნაშვილი, კონფერენციის თანათავმჯდომარე

ტ.მ.დ., პროფესორი, სტუ-ს ელექტრომოხმარების ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი,

(საქართველო)

ალექსანდრე პეტროსიანი, კონფერენციის პასუხისმგებელი მდივანი,

აკადემიური დოქტორი, სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი, (საქართველო)

 

 

 

 

 

 

 

საორგანიზაციო კომიტეტი
Ø ზვიად ვაშაკიძე - სს „თელასი“;

Ø ენვერ ჩიჩუა - სს „ენერგო პრო ჯორჯია“;

Ø უჩა უჩანეიშვილი - სს „საქართველოს სახელმწეფო ელექტროსისტემა“;

Ø დავით კახიანი - შპს „მონტაჟ ჯორჯია“;

Ø ემზარ ჩაჩხიანი - აკადემიური დოქტორი, შპს „ელ ინდასტრი ჯორჯია“;

Ø ნუგზარ ბერიძე - ტ.მ.დ., პროფესორი, სექციის თავმჯდომარე (სემეკი);

Ø იაკირ ბიჯამოვი - ტ.მ.დ., პროფესორი;

Ø არჩილ ვაშაკიძე - ტ.მ.დ., პროფესორი, სექციის თავმჯდომარე;

Ø ომარ ზივზივაძე - ტ.მ.დ., პროფესორი, სექციის თავმჯდომარე (აწსუ, ქ. ქუთაისი);

Ø ლევან იმნაიშვილი - ტ.მ.დ., პროფესორი, სექციის თავმჯომარე;

Ø თორნიკე კიზირია - ტ.მ.კ., ასოცირებული პროფესორი;

Ø ომარ კიღურაძე - ტ.მ.დ., პროფესორი, სექციის თავმჯდომარე;

Ø თენგიზ მუსელიანი - ტ.მ.კ., პროფესორი;

Ø ნიკოლაი მუხა - ტ.მ.დ., პროფესორი, სექციის თავმჯდომარე (უკრაინა);

Ø შალვა ნაჭყებია - ტ.მ.დ., პროფესორი;

Ø შოთა ნემსაძე - ტ.მ.დ., პროფესორი;

Ø სიმონ ნემსაძე -ტ.მ.კ., პროფესორი სექციის თავმჯდომარე;

Ø იგორ ორლოვსკი - ტ.მ.დ., პროფესორი, სექციის თავმჯდომარე (პოლონეთი);

Ø არჩილ სამადაშვილი - ტ.მ.დ., პროფესორი, სექციის თავმჯდომარე;

Ø მაია ტუღუში - ტ.მ.კ, ასოცირებული პროფესორი (ბსსა, ქ.ბათუმი);

Ø მამუკა ქობალია - ტ.მ.კ., პროფესორი, სექციის თავმჯდომარე;

Ø ვერა შამარდინა - ტ.მ.კ., პროფესორი, (უკრაინა);

Ø გრიგოლ ხელიძე - ტ.მ.დ., პროფესორი,

Ø თენგიზ ჯიშკარიანი - ტ.მ.დ., პროფესორიკონფერენციის სამუშაო ენები:

ქართული, ინგლისური, რუსული.

 

პუბლიკაცია:

მასალები გამოქვეყნდება საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ „ენერგია“-ს სპეციალურ თემატურ გამოცემაში.

 

სტატიის მოცულობა:

სტატიის მოცულობა შეადგენს A4 ფორმატის 4-6 გვერდს. ერთი ავტორისაგან მიიღება არაუმეტეს 2 ნაშრომისა.

 

კონფერენციის დაფინანსება:

კონფერენციის საორგანიზაციო ხარჯების დაფინანსებას უზრუნველყოფს სს „თელასი“ და სს „ენერგო პრო ჯორჯია“.

 

რეგისტრაცია:

მონაწილეთა რეგისტრაცია წარმოებს ელექტრონულად ბმულზე: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6UQQ00dKQodOBJxHhwQDkVWQBLmIJ-jdmr4EnFbu5OJPqEg/viewform?...

 

საკონტროლო თარიღები:

2019 წლის 31 აგვისტომდე - განაცხადების მიღება მონაწილეობის შესახებ (ელექტრონული ფოსტით);

2019 წლის 10 სექტემბრამდე - გამოსაქვეყნებელი მასალების მიღება ელექტრონული სახით;

2019 წლის 15 სექტემბრამდე - შეტყობინება მასალის გამოსაქვეყნებლად მიღების თაობაზე.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელეფონები: (+995) 593 32 01 22; (+995) 558 12 60 04; (+995) 595 29 00 44.

E-Mail: mppe@gtu.ge;        Internet: www.gtu.ge.

სტატიის გაფორმების წესი

ბუკლეტი


Dear Colleagues, from 7th of October till 11 th of   October in Georgian Technical University (Tbilisi, Georgia) will be held 1st International Scientific and Technological Conference "Modern problems of power engineering and ways of solving them".

Conference organizers

Ø Georgian Technical University;

Ø National Technical University „Kharkov Polytechnic Institute “;

Ø Georgian Academy of Power Engineering;

Ø JSC „Telasi“;

Ø JSC „Energo Pro Georgia“;

Ø LLC „Montage Georgia“;

Ø LLC „El Industry Georgia“.

Main directions of the conference program:

Ø Electric power systems and complexes;

Ø Electromechanical system;

Ø Electrical energy consumption technologies;

Ø Power electronics;

Ø Energy efficiency and renewable energy source;

Ø Energy Saving technologies in Energy Engineering;

Ø Information and digital   technologies in Energy Engineering;

Ø Energy economics, management, administration, regulation;

Ø Ecology and   environmental protection;

Ø Training of specialists in the field of power engineering

Presidium of the Organizing Committee

Ø Archil Prangishvili, Chairman of conference  

Rector of GTU, academician of Academy of Sciences of Georgia (Georgia)   

Ø Evgeny Sokol, cochairman of conference 

Rector of The National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", corresponding member of The National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine)

Ø Revaz  Arveladze,  cochairman of conference 

Doctor Degree in Technical Science, Professor, President of Energy Academy of Georgia, (Georgia)

Ø Vladimer Klepikov, cochairman of conference 

Doctor Degree in Technical Science, Professor, President of Association of engineer-electrician of Ukraine (Ukraine)

Ø Gia Arabidze, cochairman of conference 

Doctor Degree in Technical Science, Professor, Dean of the Faculty of Power Engineering and Telecommunication of   GTU (Georgia)

Ø Badur Tchunashvili, cochairman of conference 

Doctor Degree in Technical Science, Professor, Head of the Department of   Power Consumption Technologies of   GTU (Georgia)

Ø Alexander Petrosyan, Executive Secretary of the Conference,

Academic Doctor (PhD), Associate Professor of GTU (Georgia)Organizing CommitteeØ Zviad Vashakidze - JSC “Telasi“;

Ø Enver Chichua – JSC “Energo Pro Georgia”;

Ø Ucha Uchaneishvili – JSC “Georgian State Electosystem”;

Ø David Kakhiani - LLC „Montage Georgia“;

Ø Emzar Chachkhiani – Academic Doctor (PhD), LLC „El Industry Georgia“;

Ø Nugzar Beridze - Doctor Degree in Technical Science, Professor, “GNERC”, section chairman;

Ø Yakir Bijamov - Doctor Degree in Technical Science, Professor, GTU;

Ø Archil Vashakidze - Doctor Degree in Technical Science, Professor, GTU, section chairman;

Ø Omar Zivzivadze - Doctor Degree in Technical Science, Professor, Akaki Tsereteli State University, section chairman;

Ø Levan Imnaishvili - Doctor Degree in Technical Science, Professor, GTU, section chairman;

Ø Tornike Kiziria - Candidate Degree in Technical Science, Associate Professor, GTU;

Ø Omar Kighuradze - Doctor Degree in Technical Science, Professor, GTU, section chairman;

Ø Tengiz Museliani - Candidate Degree in Technical Science, Professor, GTU;

Ø Nikolai Mukha - Doctor Degree in Technical Science, Professor, section chairman (Ukraine);

Ø Shalva Nachkebia - Doctor Degree in Technical Science, Professor, GTU;

Ø Shota Nemsadze - Doctor Degree in Technical Science, Professor, GTU;

Ø Simon Nemsadze - Candidate Degree in Technical Science, Professor, GTU, section chairman;

Ø Igor Orlovski - Doctor Degree in Technical Science, Professor, section chairman (Poland);

Ø Archil Samadashvili - Doctor Degree in Technical Science, Professor, GTU, section chairman;

Ø Maia Tughushi – Candidate Degree in Technical Science, Associate Professor, Batumi State Maritime Academy;

Ø Mamuka Kobalia - Candidate Degree in Technical Science, Professor, GTU, section chairman;

Ø Vera Shamardina - Candidate Degree in Technical Science, Professor, NTU “KhPI” (Ukraine)

Ø Grigol Khelidze - Doctor Degree in Technical Science, Professor, GTU;

Ø Tengiz Jishkariani - Doctor Degree in Technical Science, Professor, GTU;Publication:

The conference materials will be published in the scientific magazine “Energy“ of Georgian Academy of Power Engineering in special thematic publications.

Conference working languages:

Georgian, English, Russian

Conference will financing:

JSC “Telasi” and JSC “Energo Pro Georgia” finance organizational expenses of the conference.

The volume of the article:

The volume of the article for publication in the scientific journal "Energy" should be no more than 4-6 pages of A4 format. One author can publish no more than 2 works.

Registration:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6UQQ00dKQodOBJxHhwQDkVWQBLmIJ-jdmr4EnFbu5OJPqEg/viewform?...

Control dates:

Till 31st August2019 - acceptance of application for participation (by means of e-mail);

Till 10th September 2019 - acceptance of the published material in electronic form;

Till 15th September 2019 - the message on the receipt of material for publication 

Contact information

Phone: (+995) 593 32 01 22; (+995) 558 12 60 04; (+995) 595 29 00 44.

E-Mail: mppe@gtu.ge

Internet: www.gtu.ge


The Rules of the Submittal of a Work to “Energy” Magazine

booklet


 

სიახლეებში დაბრუნება